Ogłoszony nabór 2


Ogłosiliśmy nabór 2 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Publikacja naboru (oznacza moment od kiedy można przygotować wersję roboczą wniosku): 06.07.2020 r.  godz. 10:00

Rozpoczęcie naboru (oznacza możliwość złożenia wniosku): 15.07.2020 od godz. 10:00

Zakończenie naboru: 21.07.2020 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową)

Pamiętaj – decyduje kolejność zgłoszeń!

Wartość alokacji: 700 000 zł

Pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania