Informacja o ogłoszeniu Naboru nr 02


Informujemy, że planowany termin ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe” to 6 lipiec 2020r.

W ogłoszeniu o naborze zostaną podane szczegółowe informacje na temat okresu trwania naboru oraz kwoty alokacji.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz fanpage’a projektu.