Aktualizacja Regulaminu wsparcia oraz Umowy wsparcia


W zakładce Do pobrania zamieszczono zaktualizowany Regulamin wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr Przedsiębiorstw w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania RPO WM na lata 2014-2020 oraz Umowę wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami.