Zamknięty nabór 8


Nabór 8 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe” został zamknięty z dniem zakończenia naboru: 21.07.2021 godz. 15:00.