Ogłoszony nabór 9


Ogłaszamy nabór 9 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Rozpoczęcie naboru (oznacza możliwość przygotowania i złożenia wniosku): 01.09.2021 od godz. 10:00

Zakończenie naboru: 08.09.2021 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową)

Pamiętaj – decyduje kolejność zgłoszeń!

Podstawowa pula alokacji: 700 000 zł

Pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem wraz z załącznikami.

Dane kontaktowe na stronie projektu https://bony.mojszeftoja.pl/kontakt/