Ogłoszony nabór 8


Ogłaszamy nabór 8 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Rozpoczęcie naboru (oznacza możliwość przygotowania i złożenia wniosku): 15.07.2021 od godz. 10:00

Zakończenie naboru: 21.07.2021 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową)

Pamiętaj – decyduje kolejność zgłoszeń!

Podstawowa pula alokacji: 500 000 zł

UWAGA! Od dnia 01.02.2021r. nastąpiła zmiana części dokumentów projektowych.

Pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z nowym Regulaminem wraz z załącznikami.

Dane kontaktowe na stronie projektu https://bony.mojszeftoja.pl/kontakt/