Zamknięty nabór 7


Nabór 7 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe” został zamknięty z dniem zakończenia naboru: 25.05.2021 godz. 15:00.