Oświadczenie o udziale w usługach rozwojowych


Od dnia 09.09.2020 celem zapewnienia odpowiedniej dbałości o prawidłowe wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na realizację usług rozwojowych finansowanych w ramach projektu „Sądeckie Bony Rozwojowe” konieczne będzie dostarczenie do danego Operatora/ Partnera (z którym MŚP podpisywał umowę wsparcia) podpisanych oświadczeń pracowników dot. ich udziału w danej usłudze rozwojowej. Oświadczenia należy dostarczyć przed rozliczeniem danej usługi rozwojowej.
Treść oświadczenia tutaj.