Oświadczenie Przedsiębiorstwa o udziale pracowników w usługach rozwojowych


Od dnia 14.10.2020 celem zapewnienia odpowiedniej dbałości o prawidłowe wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na realizację usług rozwojowych finansowanych w ramach projektu „Sądeckie Bony Rozwojowe” konieczne będzie dostarczenie do danego Operatora/ Partnera (z którym MŚP podpisywał umowę wsparcia) podpisanych oświadczeń Przedsiębiorstwa dot. udziału ich pracowników w danej usłudze rozwojowej. Oświadczenia należy dostarczyć przed rozliczeniem danej usługi rozwojowej- dotyczy każdej nierozlicznej przez danego Operatora/ Partnera usługi rozwojowej.
Treść oświadczenia tutaj.