Informacja


Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją zapisów Regulaminu wsparcia. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji nowego Regulaminu wsparcia zostanie on opublikowany na stronie internetowej projektu oraz zamieszczona zostanie informacja o kolejnym naborze wniosków.