Zmiana Oświadczenia Uczestnika Projektu


W zakładce Do pobrania zamieszczono Oświadczenie Uczestnika projektu, które będzie obowiązywało od dnia 01.04.2021.

Prosimy o stosowanie aktualnego wzoru.