Zamknięty nabór 38


Nabór 38 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe” został zamknięty z dniem zakończenia naboru: 09.10.2023 godz. 15:00.