Zamknięty nabór 26


Nabór 26 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe” został zamknięty z dniem zakończenia naboru: 02.02.2023 godz. 15:00.