Zamknięty nabór 23


Nabór 23 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe” został zamknięty z dniem zakończenia naboru: 30.11.2022 godz. 15:00.