Ogłoszony nabór 12


Ogłaszamy, ostatni w tym roku, nabór 12 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Rozpoczęcie naboru (oznacza możliwość przygotowania i złożenia wniosku): 24.11.2021 od godz. 10:00

Zakończenie naboru: 01.12.2021 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową)

Pamiętaj – decyduje kolejność zgłoszeń!

Podstawowa pula alokacji: 600 000 zł

 

Pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem wraz z załącznikami.

 

Dane kontaktowe na stronie projektu https://bony.mojszeftoja.pl/kontakt/