Zamknięty nabór 24


Nabór 24 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe” został zamknięty z dniem zakończenia naboru: 19.12.2022 godz. 15:00.