Uzyskaj do 80% dofinansowania!


Uzyskaj do 80% dofinansowania w ramach projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe” na usługi rozwojowe czyli szkolenia, kursy, doradztwo, egzaminy!

Możesz otrzymać od 7 680,00 zł dofinansowania w przypadku jednoosobowej firmy do nawet 130 560,00 zł dofinansowania w przypadku firm zatrudniających od 100 do 249 pracowników.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby zatrudnionych pracowników, im więcej zatrudnionych pracowników tym wyższa kwota dofinansowania.

Najbliższy nabór wniosków z pulą środków 1 000 000 zł od 8 lutego 2021 roku od godziny 10:00.
Jeśli jesteś zainteresowany/a- zgłoś się szybko– liczy się kolejność złożenia wniosku.

Dla kogo?

  • Dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz mikro, małych i średnich firm z siedzibą lub biurem na terenie miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego
  • dla  pracowników ww. firm.


Przykładowe usługi rozwojowe:

  • Szkolenia z branży fryzjerskiej, kosmetycznej
  • Prawo jazdy (różne kategorie)
  • Kursy na wózki jezdniowe, koparki
  • Kursy z zakresu fizjoterapii
  • Kursy zarządzania
  • Kursy komputerowe

Po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy poszczególne usługi z opcją współfinansowania wybiera się z Bazy Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Jakie korzyści uzyskasz?

dofinansowanie do 80% kosztów usługi rozwojowej

szybkie i tanie wyszkolenie pracowników

– szkolenia, doradztwo, egzaminy dopasowane do potrzeb

wzrost konkurencyjności firmy

proste wnioskowanie i rozliczenie

Jak wziąć udział?

Więcej informacji, w tym Regulamin, instrukcje na stronie:

www.BONY.mojSZEFtoJA.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.