Spotkania informacyjne


Prowadzimy spotkania informacyjne dotyczące projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Zakres spotkania może obejmować np.:

  • Informacje na temat systemu obsługi bonów rozwojowych
  • Warunki uzyskania dofinansowania w formie bonów rozwojowych
  • Rodzaj i wysokość wsparcia dla przedsiębiorstw
  • Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające  z udziału w projekcie
  • Sposób rozliczania otrzymanego dofinansowania

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną udział w spotkaniach może wziąć maksymalnie 5 osób.

Zapis na spotkania prowadzony jest w formie telefonicznej.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas spotkania – m.in. zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję dłoni, zachowanie odpowiedniego dystansu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Dane kontaktowe na stronie projektu https://bony.mojszeftoja.pl/kontakt/